Organy Kościoła

Rada Krajowa w składzie:

Pastor W.Andrzej Bajeński -Prezbiter Naczelny/Przewodniczący Rady
Pastor Władysław Dwulat
Pastor Marek Charis
Pastor Krzysztof Zaręba
Pastor Andrzej Hara
Pastor Zbyszek Tarkowski
Pastor Rafał Piekarski
Pastor Marek Sobotka
Pastor Marek Kurkierewicz
Pastor Mateusz Jakubowski