Inne kościoły i organizacje

Kościoły ewangelikalne i organizacje chrześcijańskie

w Polsce i na świecie

Pragnieniem wiernych naszej wspólnoty kościelnej jest “być jedynie chrześcijanami”, ale do głowy nam nie przyszło, aby uważać się za jedynych chrześcijan. Poniżej zamieszczamy adresy internetowe kościołów ewangelikalnych i organizacji międzywyznaniowych zarówno w Polsce jak i w świecie. Mamy nadzieję, że okażą się one przydatne.

Kościoły ewangelikalne w Polsce

Nurt ewangeliczno-baptystyczny

Kościół Chrześcijan Baptystów

Kościół Ewangelicznych Chrześcijan

Kościół Wolnych Chrześcijan

Nurt zielonoświątkowy

Kościół Zielonoświątkowy

Kościół Boży w Chrystusie

Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej

Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa

Nurt ewangelicki

Kościół Ewangelicko-Augsburski

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny

Kościół Ewangelicko-Reformowany

Organizacje o charakterze międzywyznaniowym w Polsce

Alians Ewangeliczny

Polska Rada Ekumeniczna

Centrum Rozwoju Kościoła “ProEcclesia”

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie

Głos Ewangelii

Proem

Realna Nadzieja

Słowo.pl

edukacyjne

Chrześcijański Instytut Biblijny

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna

Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne

Warszawskie Seminarium Teologiczne


wydawnicze / sklepy

Towarzystwo Biblijne w Polsce

Credo

Wydawnictwo Vocatio

Liga Biblijna

Księgarnia Chrześcijańska Jack

Kościoły i organizacje partnerskie w świecie

Polish Christian Ministries

Global Missionary Ministries

TCM International

NACC

ICOM

World Convention