Agendy

CHRZEŚCIJAŃSKI INSTYTUT BIBLIJNY
ul. Puławska 114/8, 02-620 Warszawa,
tel. +48 690 290 906
www.chib.pl, e-mail: biuro@chib.pl,
Dyrektor: Barbara Karasiewicz
CENTRUM EDUKACJI “GRACELAND”
ul. Babińskiego 4/1, 30-393 Kraków
tel. 787 674 240,
www.gracelandcentrum.com, e-mail: biuro@gracelandcentrum.com
Dyrektor: Colette Ladan
“DOBRO CZYNIĆ” MISJA CHARYTATYWNA
ul. Puławska 114/4, 02-620 Warszawa
tel. 22 844 06 25
www.dobroczynic.pl, e-mail: biuro@dobroczynic.pl
Dyrektor Radosław Gasza
Misja “Poślij mnie”
ul. Puławska 114/12, 02-620 Warszawa
tel. 509 982 085
www.poslijmnie.org
Dyrektor: pastor Kazimierz Barczuk
Ośrodek Katech.-Misyjny “Ostróda Camp”
ul. Plebiscytowa 46, 14-100 Ostróda,
tel. 507 186 387,
e-mail: myostrodacamp@gmail.com,
Dyrektor: Bartek Zdanowicz
Wydawnictwo “Słowo i Życie”
ul. Puławska 114/7
02-620 Warszawa
tel.: (22) 844 06 25
Dyrektor: vacat
CENTRUM EDUKACJI HOPE4U
ul. Wyszyńskiego 14, 05-500 Piaseczno
tel. 514 325 017
www.hope4u.pl, e-mail: hope4u@gmail.com,
Dyrektor: Bogdan Jachym
Centrum E10
ul. Elektronowa 10, 03-219 Warszawa
www.centrum-e10.pl, e-mail: biuro@centrum-e10.pl
Dyrektor: Piotr Szafranek
International Church Association
ul. Puławska 326, 02 – 845 Warszawa
tel: 733 044 750
e-mail: clintinpoland@gmail.com, e-mail: ica@gmail.com
Dyrektor: Clint Colton Kirby
CRK ProEcclesia
ul. Puławska 114, 02 – 620Warszawa
e-mail: prezbiter@chrystusowi.pl
Dyrektor: Andrzej Bajeński
International Culture Exchange ICX
Międzynarodowa Wymiana Kultury
ul. Elekrtonowa 10, 03-219 Warszawa
e-mail: idimakuh@gmail.com
Dyrektor: Dmitrij Kuharczuk
Pioneer Bible Translators Poland
ul. Puławska 114, 02-620 Warszawa
e-mail: jan.barczuk@pbti.org
www.pioneerbible.org
Dyrektor: Jan Barczuk
Misja Społeczna ,,Nadzieja”
ul. Hutniczej 20c , 20-218 LUBLIN,
tel. 795 756 626
”Dom Łaski” Misja Ewangeliczna w Polsce
ul. Rajskiej Jabłoni 37, 05 – 500 Józefosław
e-mail: ruthguu@yahoo.com
Dyrektor: Fan Wen Guu
Misja Społeczna “Przystań” w Radomiu
ul. 25-go czerwca 41, 26-610 Radom
p.o. Dyrektora agendy Ewa Jaksik-Łyczba
tel.: 570 002 499, e-mail: ejaksiklyczba@gmail.com
UKRAINIAN HARVEST
ul. Elektronowa 10, 03-219 Warszawa
p.o. Dyrektora agendy Karen Zelfimian
tel.: +48 732 709 516, e-mail: uharvestministry@gmail.com